zdjecie

-

miejscowość: TATYNIA
cena: 202 000,00 zł

cena: 202 000,00 PLN
Podatek od czynności cywilnoprawnych: 4 040,00 PLN
Wynagrodzenie agencji: 5 858,00 PLN - VAT od wynagrodzenia agencji: 1 347,34 PLN
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 860,00 PLN Wynagrodzenie notariusza: 1 720,00 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 197,80 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 395,60 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 214 303,14 PLN Cena końcowa: 215 560,94 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu. Przy zakupie spółdzielczo-własnościowego prawa do lokalu należy dodać opłatę członkowską na rzecz spółdzielni mieszkniowej.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji). Zapytaj doradcę o obniżenie kosztów.